วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 26:12 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> สกอ.กทม. รับมอบน้ำใจเชื่อมสัมพันธ์ไร้รอยต่อเรื่องศาสนา
สกอ.กทม. รับมอบน้ำใจเชื่อมสัมพันธ์ไร้รอยต่อเรื่องศาสนา

สกอ.กทม. รับมอบน้ำใจเชื่อมสัมพันธ์ไร้รอยต่อเรื่องศาสนา

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (สกอ.กทม.) นายอุดม ศรีกุเรชา และนายปรมิตร ศรีกุเรชา เจ้าของโรงเรียนนานาชาติรามคำแหงแอ๊ดเวนท์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ได้เดินทางมามอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดเป็นถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด สำหรับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนมัสยิดต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยมีนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี และนายประสพ ภู่สำลี รองประธาน นายประสิทธิ์ เจริญผล ผู้ช่วยเลขานุการ นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี ประธานฝ่ายกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
นายพิสิษฐ์ อรุณพูลทรัพย์ กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และนายวิเชียร โชติศิริ รองประธานฝ่ายกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ ได้ให้การต้อนรับและรับมอบถุงยังชีพดังกล่าวด้วยความยินดียิ่ง และจะได้มอบให้คณะอนุกรรมการสตรีประจำมัสยิดในกลุ่มพื้นที่มัสยิดต่าง ๆ รับไปมอบให้กลุ่มบุคคล 608 ต่อไป กิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีของสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นตัวอย่างอันดีแก่เยาวชนและสาธารณชนทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top