วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 25:36 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.ได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพผู้ยากไร้
กอ.กทม.ได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพผู้ยากไร้

กอ.กทม.ได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพผู้ยากไร้

กอ.กทม. ได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพผู้ยากไร้ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเศรษฐกิจและต้องการสร้างอาชีพและรายได้หาเลี้ยงครอบครัว

กองทุนดังกล่าว ดำเนินการภายใต้หลักการ “อัลก็อรดุลฮะซัน” ปลอดดอกเบี้ย ไม่เสียค่าดำเนินการและค่าตอบแทนแต่อย่างใดทั้งสิ้นจากการกู้ยืม

คุณสมบัติผู้ยืม

  1. เป็นสัปปุรุษประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานคร
  2. ต้องการสร้างอาชีพหรือต่อยอดอาชีพ
  3. ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน โดยเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิดเดียวกัน


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top