วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 25:21 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ >> กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิม ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิม ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิม ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ปี 2566 กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ปี 2566 มีการให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ก่อนเดินทาง พร้อมออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงส่งทีมแพทย์ไปดูแลระหว่างประกอบพิธี (9 มีนาคม 2566) ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ปี 2566 โดยมี นายอับดุลอะซีซ อับดุลลอฮ์ (Mr. Abdulaziz Abdullah I. Alkhudhayr, Counsellor) Deputy Head of Mission นายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วม ภายในงาน มีบริการตรวจสุขภาพให้แก่ชาวไทยมุสลิมก่อนเดินทางไปแสวงบุญ โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) โรงพยาบาลทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการฉีดวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมออกเอกสารรับรองการให้วัคซีนป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยกรมควบคุมโรค
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ก่อนการเดินทาง พร้อมออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ -10 พฤษภาคม 2566 รวมถึงจัดระบบดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธี ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนเดินทาง ส่งทีมแพทย์พยาบาลไปดูแลระหว่างประกอบพิธี และเฝ้าระวังติดตามสุขภาพภายหลังเดินทางกลับอีก 14 วัน เพื่อการดูแลสุขภาพพี่น้องชาวไทยมุสลิม ทั้ง 12,058 คน ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย สำหรับในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการรับบริการทั้งสิ้นราว 1,500 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top