วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 25:52 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> สกอ.กทม. เริ่มโครงการให้ยืมทุนเพื่อประกอบอาชีพที่ฮาลาล
สกอ.กทม. เริ่มโครงการให้ยืมทุนเพื่อประกอบอาชีพที่ฮาลาล

สกอ.กทม. เริ่มโครงการให้ยืมทุนเพื่อประกอบอาชีพที่ฮาลาล

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (สกอ.กทม.) เริ่มโครงการให้ยืมทุนเพื่อประกอบอาชีพที่ฮาลาล (สุจริต) แล้ว โดยฝ่ายกองทุนส่งเสริมอาชีพผู้ยากไร้ ได้ดำเนินการให้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพแก่ผู้ยากไร้ มีผู้ยื่นคำร้องขอยืมทุนตามแบบของสำนักงาน ฯ และผ่านการรับรองจากอิหม่ามประจำมัสยิด ครั้งแรกนี้มีผู้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 13 ราย รายละ 10,000 บาท โครงการนี้จะไม่เสียเงินส่วนเพิ่มใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้ยืมต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือน ตามข้อตกลงร่วมกัน
สำหรับเงินที่นำมาให้ยืมจากกองทุนดังกล่าว ได้รับการบริจาคจากมัสยิดต้นสน และอีกส่วนหนึ่งได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ทั้งที่เป็นมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิก จึงขอขอบคุณมัสยิดต้นสน และผู้บริจาคเงินมา ณ โอกาสนี้

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top