วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 25:38 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้อิสลามศึกษาสำหรับผู้สนใจทั่วไป
กอ.กทม.จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้อิสลามศึกษาสำหรับผู้สนใจทั่วไป

กอ.กทม.จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้อิสลามศึกษาสำหรับผู้สนใจทั่วไป

กอ.กทม.จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้อิสลามศึกษาสำหรับผู้สนใจทั่วไป คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้อิสลามศึกษาสำหรับผู้สนใจทั่วไป เดือนละ 2 ครั้ง ได้แก่ วันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวิทยากร 7 ท่านคือ ประกอบด้วย อาจารย์ฮารูณ สนนุกิจ อาจารย์สมัย เจริญช่าง ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข อาจารย์บุญล้อม สาตและ อาจารย์กอเซ็ม มั่นคง อาจารย์อาลี กองเป็ง อาจารย์อนุสรณ์ องอาจ
เป็นวิทยากร โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันสัปดาห์ละ 4 คน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแต่สัปดาห์ ประมาณ 200-300 คน ทั้งนี้ ผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โปรดติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงาน ฯ

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top