วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 24:30 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
กอ.กทม.จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กอ.กทม.จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กอ.กทม. จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันสตรีมุสลิมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566

     คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) โดนฝ่ายกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี (จฬ.) คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประชาคมมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมจัด“งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันสตรีมุสลิมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4” ณ หอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์ชาติชาย วงศ์อารี เป็นประธาน เริ่มงานด้วยการอัญเชิญอัลกุรอาน โดยนางสาวกนกวรรณ สุขถาวร กล่าวต้อนรับโดย ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี รองประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร นางสาวซาราห์ บินเยาะห์ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม ผู้แทนปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และนายอรุณ บุญชม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นผู้นำในการกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
กิจกรรมในงานดังกล่าว เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. ประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง “สตรึมุสลิม กทม.กับบทบาทในสังคมไทย” มีคุณกุรุพิน สิงห์น้อย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คุณศรีวรรณ สายฟ้า นายกสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย คุณวัลลภา นีละไพจิตร ที่ปรึกษาสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ และพลตรีหญิง ดร. กฤษณา บุญชม เป็นผู้ดำเนินการเสวนา การนำเสนอผลงานของคณะอนุกรรมการกิจการเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุประจำมัสยิดดีเด่น จำนวน 5 มัสยิด การถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และการมอบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “สตรีผู้ทำหน้าที่แม่ ผู้มีคุณธรรมประจำมัสยิด” จำนวน 84 คน ซึ่งมีผู้มาร่วมงาน ประมาณ 2,500 คน และบรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พสกนิกรชาวไทยมุสลิมได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันร่วมกัน

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top