วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 26:07 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 1.8 ล้านบาท
กอ.กทม.มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 1.8 ล้านบาท

กอ.กทม.มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 1.8 ล้านบาท

กอ.กทม. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งด้านวิชาสามัญและศาสนา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) โดยฝ่ายกองทุนซะกาตและสวัสดิการสังคม ซึ่งมีนายทวิช อารียกิจโกศล เป็นประธาน ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 150 คน มูลค่าเป็นเงิน 1.8 ล้านบาท เงินดังกล่าวได้รับการอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ กล่าวคือ เป็นลูกกำพร้าและมีฐานะยากจน เป็นสัปปุรุษของมัสยิดในกรุงเทพมหานคร มีความประพฤติดี และกิริยาสุภาพ มีหนังสือรับรองจากอิหม่ามประจำมัสยิด และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมของคณะกรรมการกองทุนซะกาต ฯ ตามขั้นตอนทุนการศึกษานี้ เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษามี 5 ประเภท ได้แก่ ทุนนักเรียนวิชาการศาสนาระดับซานะวีย์ เดือนละ 3,000 บาท ทุนนักเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาหลักสูตรบูรณาการอิสลามศึกษา ภาคเรียนละ 9,000 บาท-ปีละ 18,000 บาท ทุนนักศึกษา ปวช.และ ปวส. ภาคเรียนละ 9,000 บาท -ปีละ 18,000บาท ทุนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ภาคเรียนละ 20,000 บาท- ปีละ 40,000 บาท และทุนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สายวิชาการอิสลามที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศ ภาคเรียนละ 20,000 บาท- ปีละ 40,000 บาท

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top