วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 9:37 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ระเบียบ ข้อบังคับ >> คำสั่ง/ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮศ 1444
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮศ 1444

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮศ 1444

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฎิ้ลอัดฮา
ฮิจเราะห์ศักราช 1444

………………………….

      ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1444 ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า มีผู้เห็นดวงจันทร์

      จึงประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1444 ตรงกับวันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566 และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1444 ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2566 จึงขอให้มุสลิมทั่วประเทศได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล​)
จุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top