วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 10:43 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม. ร่วมประชุมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม
กอ.กทม. ร่วมประชุมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม

กอ.กทม. ร่วมประชุมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผศ.ดร. วิศรุต เลาะวิถี นายซีรอซันคาร ปาทาน และนายธนารัช วัชระพิสุทธิ์เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านบริการ เพื่อการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ         โรงแรมอัลมีรอซ ซึ่งอธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นางสาววรธีรา สุวรรณศร   ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยวเป็นประธาน โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านบริการ เพื่อการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ จะนำผลการประชุมฯ มาวิเคราะห์ และสรุปประเด็น เพื่อนำเสนอเป็น (ร่าง) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านบริการเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับมุสลิมต่อไป

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top