วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 26:42 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> สกอ.กทม.จัดงาน “เทิดไท้องค์ราชันและทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566″
สกอ.กทม.จัดงาน “เทิดไท้องค์ราชันและทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566″

สกอ.กทม.จัดงาน “เทิดไท้องค์ราชันและทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566″

เมื่อวันศุกร์ 28 และวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ          เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (สกอ.กทม.) ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี (จฬ.) สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด (กอม.) ในกรุงเทพมหานคร ได้จัดงาน “เทิดไท้องค์ราชัน และทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 และคัดเลือกกอรี เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าทดสอบในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย โดยมี นายวิบูลย์ มุขตารี เป็นประธานจัดงาน

สำหรับในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 มีการทดสอบกอรี ทั้งประเภทยุวชน เยาวชน และประชาชน ตั้งแต่เวลา 9.00 น.จนถึงเวลา 20.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายพิสิษฐ์ อรุณพูลทรัพย์ เป็นประธานฝ่ายทดสอบกอรี

ส่วนในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 มีการประชุมสมัชชาผู้บริหารมัสยิดกรุงเทพมหานคร เริ่มด้วยการอัญเชิญโองการแห่งอัลกุรอาน การกล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดในการบริหารมัสยิดที่สอดรับกับหลักการอิสลามและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร การเสวนาเรื่อง “แนวทางการบริหารมัสยิดให้มีประสิทธิภาพและธำรงอยู่ในทิศทางเดียวกัน” โดย นายซีรอซันคาร ปาทาน นายสมัย เจริญช่าง ผศ.ดร. อับดุลเลาะ หนุ่มสุข และ ผศ.ดร. วิศรุต เลาะวิถี ผู้ดำเนินการเสวนา
การถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย นายอรุณ บุญชม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ในนามของพสกนิกรชาวมุสลิมไทย
นอกจากนี้ ยังมีนิทศรรการเทิดไท้องค์ราชัน และอัลกุรอาน: คัมภีร์แห่งมนุษยชาติ กิจกรรมสตรี การตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และการออกร้านค้าขององค์กร สถาบัน ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ท่ามกลางพสกนิกรชาวมุสลิมไทยและชาวไทยหลายศาสนิกชน ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เข้าร่วมงานอย่างมากมาย

  

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top