วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 27:00 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> อบต.จังหวัดกระบี่เยี่ยมชมกิจการ สกอ.กทม.
อบต.จังหวัดกระบี่เยี่ยมชมกิจการ สกอ.กทม.

อบต.จังหวัดกระบี่เยี่ยมชมกิจการ สกอ.กทม.

ในระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2566 มีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จังหวัดกระบี่มาเยี่ยมชมกิจการของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (สกอ.กทม.) กล่าวคือ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย ผู้นำศาสนา วิทยากร ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ รวม 45 คน มาเยี่ยมชมกิจการของสำนักงาน ฯ โดยมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและบทบาทของอนุกรรมการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพประจำมัสยิด และเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย ผู้นำศาสนา และพนักงาน เจ้าหน้าที่ รวม 50 คน มาเยี่ยมชมกิจการของสำนักงาน ฯ เช่นเดียวกัน และการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของกองทุนส่งเสริมอาชีพประจำมัสยิด และงานชะรีอะฮ์ครอบครัวแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ มีผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันด้วย โดยภาพรวมแล้ว ได้รับทราบว่า คณะผู้มาเยือนทั้ง 2 คณะ ได้รับความรู้และประทับใจการต้อนรับอย่างยิ่ง

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top