วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 19:35 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> ผู้แทน สกอ.กทม. ร่วมประชุมสัมมนา Communities of Success Program ประเทศสิงคโปร์
ผู้แทน สกอ.กทม. ร่วมประชุมสัมมนา  Communities of Success Program ประเทศสิงคโปร์

ผู้แทน สกอ.กทม. ร่วมประชุมสัมมนา Communities of Success Program ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร รวม 4 คน ประกอบด้วย ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี นายธนารัช วัชรพิสุทธิ์ ดร. ธีระวุฒิ มูฮำหมัด ดร.นริศ อามินเซ็น และ ดร.อันวาร์ กอมะ ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “Communities of Success Program” ซึ่งจัดโดย Rahmatan Lil alamin Foundation (RLAF) และกระทรวงวัฒนธรรม ชุมชนและเยาวชน (Ministry of Culture, Community and Youth – MCCY) การประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากประเทศกัมพูชา 10 คน นิวซีแลนด์ 4 คน และประเทศไทย 5 คน รวมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของโครงการอีก 13 คน รวมจำนวน 32 คน สำหรับวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 (ช่วง 2 วันแรกของการประชุม) มีการชี้แจงกิจกรรมของโครงการโดยรวม การเยี่ยมชมกิจการของหน่วยงานและมัสยิดต่าง ๆ ได้แก่ One Tampinas Hub (OTH) มัสยิดดารุ้ลฆุฟรอน (Ghufran Mosque) ศูนย์การเรียนรู้ด้วยการทดลอง ณ Tampines Park กระทรวงวัฒนธรรม ชุมชนและเยาวชน มัสยิดกำปงซิกแลพ (Kampong Siglap Mosque) และมัสยิดสุลตาน (Sultan Mosque) โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการด้วย สำหรับในช่วงวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 มีการเยี่ยมชมกิจการขององค์กรศาสนาอิสลามแห่งสิงคโปร์ (MUIS Academy) โรงเรียนอิรสยาด (Madrasah Irsyad) มัสยิดมุฮาญีรีน (Muhajireen Mosque) รัฐสภาแห่งสิงคโปร์ (Parliament House) ห้องแสดงภาพ Harmony In Diversity Gallery, Harmony Center สมาคมสตรีแห่งสิงคโปร์ (PPIS) Rise Above มัสยิดอังกุเลีย (Anggulia Mosque) มัสยิดกลาง (Central Mosque) มัสยิดอัลฟาลาห์ (Al Falah Mosque) สำนักงานมูลนิธิเราะห์มะตันลิลอาละมีน (Rahmatan Lil alamin Foundation) มัสยิดยูซุฟ อิสหาก (Yusof Ishak Mosque) และการประชุมสรุปและประเมินผลโครงการทั้งหมด ตลอดระยะเวลา 5 วัน เพื่อนำผลการประชุมสัมมนาสู่การพัฒนาโครงการ และแนวทางการปรับรูปแบบ/วิธีการสำหรับบริบทของแต่ละองค์กร หน่วยงานและสังคม ประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 19.30-21.00 น. ผู้แทนของประเทศไทย ได้มีโอกาสเยี่ยมชมกิจการของมัสยิดบา-อัลวี (Ba’alwie Mosque) ซึ่งตั้งอยู่ที่ Bukit Timah, Singapore มัสยิดแห่งนี้ เป็นมัสยิดที่มีการแสดงนิทรรศการคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมายภาษาต่าง ๆ คัมภีร์โตราห์ คัมภีร์ไบเบิล และเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกมากมาย ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากอิหม่ามฮาบิบ ฮาซัน และคณะอย่างดียิ่ง มัสยิดบา-อัลวี แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1952 โดยอิหม่ามผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือจากตระกูล Alatas ได้สนองความต้องการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยบูกิตติมะห์ ก่อนที่วิทยาเขตจะย้ายไปที่ Kent Ridge ปัจจุบัน มัสยิดบา-อัลวี เป็นมัสยิดชั้นเดียว ซึ่งตั้งอยู่ในภาคกลาง สามารถรองรับผู้มาละหมาดได้มากถึง 400 คน สำหรับการละหมาดทุกวันและวันศุกร์ ในช่วงการละหมาดวันฮารีรายอ
จะมีผู้มาร่วมปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเย็นวันพฤหัสบดีหรือค่ำวันศุกร์ พี่น้องมุสลิมจะมารวมตัวกันปฏิบัติละหมาด อ่านอัลกุรอาน และกล่าวคำรำลึกต่ออัลลอฮ์ (ซิกรุ้ลลอฮ์) ร่วมกัน ดังเช่นในวันที่คณะของผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมชมด้วย

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top