วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 8:53 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> สกอ.กทม. จัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร มัสยิดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566
สกอ.กทม. จัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร มัสยิดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

สกอ.กทม. จัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร มัสยิดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (สกอ.กทม.) ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารมัสยิดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 เรื่อง “ความคาดหวังของมัสยิดที่มีต่อ กอ.กทม. ใน 6 ปีข้างหน้า” เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเพทมหานคร กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายเรื่อง “บทบาทของมัสยิดกับการพัฒนาทรัพยากรมุสลิม” การบรรยายเรื่อง “การบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่เป็นรูปธรรม” โดย นายยูซบ โต๊ะวัง ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การพูดคุยเรื่อง “6 ปี กอ.กทม. รูปธรรมที่จะขอเล่าต่อ” และการระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา โดย นายสมัย เจริญช่าง ประธานฝ่ายประสานงานมัสยิด การประชุมสัมมนาครั้ง มีอิหม่ามและผู้บริหารมัสยิด เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน โดยมีภาพรวมของการประเมินโครงการอยู่ในระดับดีมาก

  

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top