วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 27:02 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> สกอ.กทม.ดำเนินโครงการจัดทำคิตาน เยาวชนมุสลิม 4 แห่งใน กทม.เดือนกันยายน – ตุลาคม 2566
สกอ.กทม.ดำเนินโครงการจัดทำคิตาน เยาวชนมุสลิม 4 แห่งใน กทม.เดือนกันยายน – ตุลาคม 2566

สกอ.กทม.ดำเนินโครงการจัดทำคิตาน เยาวชนมุสลิม 4 แห่งใน กทม.เดือนกันยายน – ตุลาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (สกอ.กทม.) ได้ดำเนินโครงการจัดทำคิตาน (คอตั่น) หรือสุหนัต หรือการขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายแก่เยาวชนมุสลิมในกรุงเทพมหานคร รวม 4 แห่ง ดังนี้
1. มัสยิดบางอุทิศ เขตบางคอแหลม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 24 คน
2. มัสยิดดารุ้ลมุก็อดรอบีน (ลำหิน) เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 จำนวน 63 คน
3. มัสยิดนูรุ้นอิสลาม (วังใหญ่) เขตบางกะปิ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566 จำนวน 40 คน
4. มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (หนองบอน) เขตประเวศ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 จำนวน 47 คน
ทั้งนี้ เยาวชนมุสลิมที่เข้ารับบริการทั้งหมด ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุในคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมแพทย์มุสลิมแห่งประเทศไทย โดยมีผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครและสมาคมแพทย์มุสลิมแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเกียรติด้วย ได้แก่
นายแพทย์ชาติชาย วงศ์อารี ประธานฝ่ายกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
นายแพทย์กษิดิษฐ์ ศรีสง่า นายกสมาคมแพทย์มุสลิมแห่งประเทศไทย นายแพทย์อนุสรณ์ ตานีพันธ์ นายอนุสรณ์ องอาจ นายประสพ ภู่สำลี นายมูฮัมหมัด เสน่หา พร้อมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลายท่าน และสร้างความประทับใจแก่เยาวชนและผู้ปกครองด้วยความชื่นชมยินดียิ่ง

  

  

  

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top