วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 25:33 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.แสดงความยินดีกับปลัดกรุงเทพมหานคร
กอ.กทม.แสดงความยินดีกับปลัดกรุงเทพมหานคร

กอ.กทม.แสดงความยินดีกับปลัดกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) ประกอบด้วยนายสมัย เจริญช่าง ประธานกรรมการ นายอาหะหมัด ขามเทศทอง ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข นายประสพ ภู่สำลี รองประธานกรรมการ ดร.นริศ อามินเซ็น เลขานุการ และนายประสิทธิ์ มะหะหมัด ฝ่ายกิจการฮาลาล ได้ไปแสดงความยินดีกับแพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นปลัดกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสู่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประชาคมกรุงเทพมหานคร และแนวทางการส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครด้วย

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top