วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 24:18 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> พิธีเปิดห้องละหมาด ศาลอาญา
พิธีเปิดห้องละหมาด ศาลอาญา

พิธีเปิดห้องละหมาด ศาลอาญา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายอรุณ บุญชม ผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี (โปรดเกล้า ฯ วันที่ 24 มกราคม 2567) เป็นประธานกล่าวดุอาอ์ (ขอพร) ในพิธีเปิดห้องละหมาด ศาลอาญา โดยมี นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานพิธีเปิด และมีนายยอดชาย วีระพงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา นายมุข สุไลมาน เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร นายอับดุลเราะห์มาน บิน อับดุลอาซีซ อัล ซูไฮบานี เอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย ผศ.ดร. อับดุลเลาะ หนุ่มสุข และนายอาหะหมัด ขามเทศทอง รองประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ตลอดจนบุคลากรสำคัญจากหลายภาคส่วน ได้แก่ สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ทนายความมุสลิมจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมร่วมพิธีเปิด ณ ศาลอาญา ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
หลังจากนั้น ได้เปิดละหมาดอย่างเป็นทางการครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี
รองประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำเสนอคุตบะฮ์และนำละหมาดญุมอะฮ์ โดยมีข้าราชการและบุคลากรฝ่ายตุลากร ศาลยุติธรรม เข้าร่วมละหมาดเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ จะเปิดให้มีการละหมาดญะมาอะฮ์และญุมอะฮ์ด้วย

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top