วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 8:07 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.จัดปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ที่ได้รับการคัดเลือกใหม่
กอ.กทม.จัดปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ที่ได้รับการคัดเลือกใหม่

กอ.กทม.จัดปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ที่ได้รับการคัดเลือกใหม่

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) ได้จัดปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ เป็นครั้งแรกของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพชุดใหม่ จำนวน 14 มัสยิด รวม 111 คน ตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมผู้บริหารมัสยิดให้รู้เท่าทันกับสังคมกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วิชาการบริหารมัสยิดตามแนวทางอิสลามและสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยอาจารย์สมัย เจริญช่าง วิชารูปแบบการบริหารมัสยิดตามบริบทของมัสยิด โดย ผศ.ดร. วิศรุต เลาะวิถี วิชามัสยิดกับการสร้างดุยลภาพเชิงวะสะฏียะฮ์ โดย ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข วิชาอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการตอบคำถามทั่วไป โดย นายอาหะหมัด ขามเทศทอง รวมทั้งการทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาอิสลามสำหรับกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้เวลาตามหลักสูตร 5 ชั่วโมง
การจัดโครงการปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ จะดำเนินการตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมผู้บริหารมัสยิดให้รู้เท่าทันกับสังคมกรุงเทพมหานคร ทุก 2 เดือน หรือเมื่อมีการประชุมคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดประมาณ 9-10 มัสยิด

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top