วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 23:12 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> สกอ.กทม.ร่วมกับสถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรีจัดโครงการรอมฎอนศาสนสัมพันธ์
สกอ.กทม.ร่วมกับสถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรีจัดโครงการรอมฎอนศาสนสัมพันธ์

สกอ.กทม.ร่วมกับสถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรีจัดโครงการรอมฎอนศาสนสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (สกอ.กทม.) โดยฝ่ายส่งเสริมพหุวัฒนธรรมและศาสนสัมพันธ์ ร่วมกับสถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี จัดโครงการรอมฎอนศาสนสัมพันธ์ ซึ่งได้รับการการสนับสนุนจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ออกเยี่ยมเยือนและมอบอินทผลัมให้แก่ผู้นำองค์กรศาสนาพุทธ คริสต์ ซิกข์ พราหมณ์ และศาสนาพุทธ นิกายมหายาน ดังนี้
(1) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหนคร ท่านเจ้าอาวาส พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต ป.ธ๙,ศ.ดร.) เมื่อ 14 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น.
(2) สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย (ซิกข์) ถนนอโศกมนตรี เขตวัฒนา ดร.กิตติพันธ์ ใจดีและคณะผู้บริหารสมาคมฯ เมื่อ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.
(3) เทวสถานพราหมณ์ (โบสถ์พราหมณ์) เสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา        11: 40 น.
(4) วัดฝอกวงซัน วัดจีนนิกายมหายาน ถนนคู้บอน เขตคันนายาว แขวงบางชัน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา     10. 00 น.
(5) วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ (นิกายคาทอลิก) เขตสัมพันธวงศ์ คุณพ่อพงษ์เทพ ประมวลพร้อม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 11. 00 น.
(6) วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ถนนจรัลสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย เมื่อ 28 มีนาคม 2567
ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทั่วไป ถือเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรศาสนาและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top