วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 8:50 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> นย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ จัดเลี้ยงละศีลอดตลอดเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1445
นย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ จัดเลี้ยงละศีลอดตลอดเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1445

นย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ จัดเลี้ยงละศีลอดตลอดเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1445

ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2567 ณ บริเวณหน้าอาคารมัสยิดกลางแห่งชาติ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีการจัดเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1445 และละหมาดตะรอเวียะห์ทุกคืน
โดยถือเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่มีศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
การจัด “โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ. 1445” ครั้งนี้ ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในแต่ละวันจะมีผู้มาร่วมละศีลอดประมาณ 100-150 คน และวันที่มีกิจกรรมพิเศษ จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 150 – 250 คน ทั้งนี้ ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครทุกท่าน ซึ่งประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการนี้ 250,000 บาท
หลังจากการดำเนินโครงการแล้ว มีข้อสรุปจากการประเมินผลจากผู้เข้าร่วมโครงการค่อนข้างมีความพอใจมาก/ดีมาก ถึงแม้จะเป็นการดำเนินการครั้งแรกก็ตาม และมีข้อเสนอแนะให้จัดโครงการลักษณะนี้อีกในปีต่อไป

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top