วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 23:46 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> สกอ.กทม. ร่วมลงนาม MOU กับสถาบันอาหาร
สกอ.กทม. ร่วมลงนาม MOU กับสถาบันอาหาร

สกอ.กทม. ร่วมลงนาม MOU กับสถาบันอาหาร

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมลงนาม MOU บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อยกระดับมาตรฐานฮาลาลกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ลงนาม ฝ่ายสถาบันอาหารคือ ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ฝ่ายคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) ประกอบด้วย นายประสพ ภู่สำลี รองประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ดร.นริศ อามินเซ็น เลขานุการ กอ.กทม. ฝ่ายกิจการฮาลาลมี นายประสิทธิ์ มะหะหมัด นายวันชัย สละกูดิง ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และการมาตรฐานฮาลาลมี นายมานิต ทองแสง ผศ.ดร.อดิศักดิ์ นุชมี และผู้แทนผู้ตรวจประเมินฮาลาล ได้แก่ นายอาณัติ รอมาลี โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย ความร่วมมือในการวางระบบ การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการตรวจรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นภารกิจและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครตามที่กฎหมายกำหนด

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top