วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 16:17 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> สื่อ >> รูปภาพ (page 20)

รูปภาพ

Feed Subscription

กอ.กทม.จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม ณ บ้านไร่ริมธารรีสอร์ท อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพ ... Read More »

กอ.กทม.จัดโครงการอบรมหลักสูตรการนำเสนอบทคุตบะฮ์อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3

    คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายพัฒนาบุคลากรจั ... Read More »

กอ.กทม.จัดโครงการศึกษาดูงานและเยี่ยมเยียนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่-ลำปาง

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจัดโครงการศึกษาดูงานและเยี ... Read More »

กอ.กทม.จัดโครงการพัฒนาผู้นำเสนอบทคุตบะฮ์อย่างมีประสิทธิภาพ

     คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครได้จัดโครงการพัฒนาผู้ ... Read More »

อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี รับคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 10.30-15.30 น. คณะอิสลามศึ ... Read More »

อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี รับคณะเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558

    เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-10.30 น. คณะเยาวชน ... Read More »

นายอรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี รับคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางตาวา โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร

    เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหารโรง ... Read More »

กอ.กทม.ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 19-23 มีนาคม 2558 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมห ... Read More »

กอ.กทม.จับมือ นิด้า ลงนาม MOU

     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น. ได้มีพิธีลง ... Read More »

กอ.กทม.จัดงานเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

     คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักจุฬาราช ... Read More »

Scroll To Top