วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 27:05 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> สื่อ (page 20)

สื่อ

Feed Subscription

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2559

          เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 -12.00 น. คณะ ... Read More »

“ชาวไทยมุสลิมร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวง ในโอกาสทรงครองราชย์ 70 ปี”

     สำนักจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางอิสลามฯ กำหนดจัดงานพ ... Read More »

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่ไปแสวงบุญ

     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.กรมควบคุมโรค กร ... Read More »

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559

     เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณ ... Read More »

นายสมัย เจริญช่าง หัวหน้าคณะผู้ประสานงานมัสยิดในกรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 2 จำนวน 18 มัสยิด

     เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 นายสมัย เจริญช่าง หัวหน้าคณะผ ... Read More »

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครร่วมกับฑูตวัฒนธรรม สถานฑูตซาอุดิอารเบียประจำประเทศไทย และองค์กรเครือข่าย จัดสัมมนา เรื่อง “บทบาทและผลงานของนักปราชญ์มัซฮับ(แนวทางการตีความศาสนา)ซาฟีอี และการเชิดชูซุนนะห์(จริยวัตร) ของท่านนบีมุฮำมหมัด (ศ็อลฯ) และซอฮาบะห์(สาวกของท่านนบี)

     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพม ... Read More »

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจัดสัมมนาที่ปรึกษากิจการฮาลาลประจำสถานประกอบการ

      เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพ ... Read More »

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ จัดอบรมเผยแผ่ศาสนา รุ่นที่ 3 เสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 4/4

Read More »

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ จัดอบรมเผยแผ่ศาสนา รุ่นที่ 3 เสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 3/4

Read More »

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ จัดอบรมเผยแผ่ศาสนา รุ่นที่ 3 เสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 2/4

Read More »

Scroll To Top