วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 16:22 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> สื่อ (page 22)

สื่อ

Feed Subscription

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ จัดอบรมเผยแผ่ศาสนา เสาร์ที่ 11 เมษายน 2558 3/3

Read More »

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ จัดอบรมเผยแผ่ศาสนา เสาร์ที่ 11 เมษายน 2558 2/3

Read More »

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ จัดอบรมเผยแผ่ศาสนา เสาร์ที่ 11 เมษายน 2558 1/3

Read More »

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ จัดอบรมเผยแผ่ศาสนา เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 3/3

Read More »

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ จัดอบรมเผยแผ่ศาสนา เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 2/3

Read More »

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ จัดอบรมเผยแผ่ศาสนา เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 1/3

Read More »

อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี รับคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 10.30-15.30 น. คณะอิสลามศึ ... Read More »

อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี รับคณะเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558

    เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-10.30 น. คณะเยาวชน ... Read More »

นายอรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี รับคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางตาวา โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร

    เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหารโรง ... Read More »

กอ.กทม.ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 19-23 มีนาคม 2558 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมห ... Read More »

Scroll To Top