วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 9:26 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ระเบียบ ข้อบังคับ >> คำสั่ง/ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434

***************

      ตามที่ จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า นั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

      จุฬาราชมนตรี จึงประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนซะบาน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ตรงกับวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top