วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 26:03 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.มอบทุนซะกาตฯ หนึ่งล้านสองหมื่นสองพันบาท
กอ.กทม.มอบทุนซะกาตฯ หนึ่งล้านสองหมื่นสองพันบาท

กอ.กทม.มอบทุนซะกาตฯ หนึ่งล้านสองหมื่นสองพันบาท

ฝ่ายกองทุนซะกาตและสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกพร้าและยากจน ในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 75 คน และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 7 คน โดยจะถือจ่ายภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดังนี้

1.      ทุนการศึกษาประเภทซานะวีย์

จ่ายรายเดือน เดือนละ 3,000 บาท จำนวน 13 คน 6 เดือน (สิงหาคม 2563-มกราคม 2564) รายชื่อตามเอกสารแนบ

234,000.00
2.      ทุนการศึกษาประเภทสามัญ-บูรณาการ

จ่ายรายปี ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 9,000 บาท จำนวน 34 คน (ภาคเรียนที่ 2) รายชื่อตามแนบ

306,000.00
3.      ทุนการศึกษาประเภทกำพร้าและยากจน

จ่ายรายปี ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 9,000 บาท จำนวน 28 คน (ภาคเรียนที่ 2) รายชื่อตามแนบ

252,000.00
4.      ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

จ่ายรายปี ปีละ 40,000 บาท จำนวน 6 คน

240,000.00
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 1,032,000.00

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top