วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 30:17 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> ผลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดนูรุลกอดีม
ผลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดนูรุลกอดีม

ผลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดนูรุลกอดีม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 กอ.กทม. ได้ดำเนินการคัดเลือก กอม. นูรุลกอดีม (ลำต้อยติ่ง) ทะเบียนเลขที่ 79 เขตหนองจอก โดยมีนายประสพ  ภู่สำลี เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายอนุสิทธิ์  สุขุมานันท์ นายชาตรี  แอนดาริส เป็นกรรมการคัดเลือก ที่ประชุมปวงสัปปุรุษประจำมัสยิดได้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 12 คน การคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะนำผลการคัดเลือกให้ กอ.กทม. พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top