วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 7:55 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายชารีอะห์

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายชารีอะห์

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายชารีอะห์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

 

ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1
แบบรับรองการเข้ารับอิสลาม ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
2
แบบบันทึกการสมรส (ของมัสยิด) ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
3
แบบคำสั่งตั้งผู้จัดการศพ ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
4
แบบหนังสือรับรองการเป็นผูัจัดการศพ ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
5
แบบหนังสือขอรับศพมุสลิม  ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
6 แบบคำร้องขอยกเลิกการแต่งงาน (ฟาซัค) ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
7 แบบบันทึกการหย่า  ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
8 แบบบันทึกการหย่า (โดยมีตะเลค) ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
9 แบบหนังสือรับรองฮัจย์-อุมเราะห์ (ปัจจุบัน) ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
10 หนังสือรับรองการนิกาห์ (สมรส) ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
11 หนังสือรับรองการนิกาห์ (สำเนา) ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

Scroll To Top