วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 8:27 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายชารีอะห์

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายชารีอะห์

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายชารีอะห์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

 

ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1
แบบบันทึกการสมรส (ของมัสยิด)
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
2
แบบหนังสือร้องเรียนขอฟะซัคนิกาห์
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
3
แบบบันทึกการหย่า
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
4
แบบรับรองการเข้ารับอิสลาม
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
5
แบบหนังสือรับรองฮัจย์-อุมเราะห์ (ปัจจุบัน)
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Scroll To Top