วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 23:29 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายกิจการฮาลาล

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายกิจการฮาลาล

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายกิจการฮาลาล
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

ขอฮาลาลใหม่

ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1
คู่มือฮาลาล (เนื้อหา)
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
คู่มือฮาลาล (ภาคผนวก)
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
2
ข้อปฏิบัติในการขอรับรองฮาลาล
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
3
หนังสือสัญญาในการขอรับรองฮาลาล
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ต่ออายุหรือขอเพิ่มฮาลาล

ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1
เอกสารการขอรับรองฮาลาลกรณีขอต่ออายุ
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
2
เอกสารการขอรับรองฮาลาลกรณีขอเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
3
ข้อปฏิบัติในการขอรับรองฮาลาล
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
4
หนังสือสัญญาในการขอรับรองฮาลาล
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Scroll To Top