วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 25:26 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายชารีอะห์

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายชารีอะห์

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายชารีอะห์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

 

ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1
แบบรับรองการเข้ารับอิสลาม ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
2
แบบบันทึกการสมรส (ของมัสยิด) ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
3
แบบคำสั่งตั้งผู้จัดการศพ ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
4
แบบหนังสือรับรองการเป็นผูัจัดการศพ ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
5
แบบหนังสือขอรับศพมุสลิม  ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
6 แบบคำร้องขอยกเลิกการแต่งงาน (ฟาซัค) ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
7 แบบบันทึกการหย่า  ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
8 แบบบันทึกการหย่า (โดยมีตะเลค) ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
9 แบบหนังสือรับรองฮัจย์-อุมเราะห์ (ปัจจุบัน) ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
10 หนังสือรับรองการนิกาห์ (สมรส) ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
11 หนังสือรับรองการนิกาห์ (สำเนา) ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
12 คำร้องขอให้แบ่งมรดกตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

Scroll To Top