วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 24:07 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายทะเบียน

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายทะเบียน

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

 

ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1
แบบรายงานการประชุม
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
2
แบบรายงานข้อมูลศูนย์อบรมฯ
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
3
แบบรายงานฐานะการเงิน
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
4
แบบขอเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
5
แบบคำขอมีบัตรกรรมการมัสยิด
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
6
แบบขอลาออกจากตำแหน่ง
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
7
แบบมอบหมายให้ กอ.กทม. ไปดำเนินการคัดเลือก
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
8
แบบขอลาออกจากการเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
9
แบบการรับโอนที่ดินจากผู้ประสงค์จะวากั๊ฟที่ดินให้มัสยิด
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
10
แบบหนังสือการอนุญาตนำศพออกจากโรงพยาบาล
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
11
แบบคำสั่งตั้งผู้จัดการศพ
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
12
คู่มือโปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียนประจำมัสยิด
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
13
แบบสมัครและยืนยันการเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
14
ข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการอิสลาม
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
15
ระเบียบ กอ.ท. ว่าด้วยวิธีการดำเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารงานของ กอ.ม. พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
16
ระเบียบ กอ.ท.ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินและการจัดหาผลประโยชน์ของสำนักงาน กอ.จ.และ กอ.ม. พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
17
หนังสือรับรองการเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
18
ตัวอย่างระเบียบวาระประชุม (ที่เกี่ยวกับทะเบียนสัปปุรุษ)
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
19
แบบทะเบียนสัปปุรุษ
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
20
รายงานสรุปสัปปุรุษ (รวม)
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
21
แบบสร้างและขอจัดตั้งมัสยิด(บอ.1)
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
22
กองทุนซะกาต มัสยิดบางอ้อ
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
23
แบบประเมินการบริหารงานมัสยิดมาตรฐาน กทม
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
24
กุโบร์
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Scroll To Top