วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 20:41 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายทะเบียน

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายทะเบียน

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

 

ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1
แบบรายงานการประชุม
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
2
แบบรายงานข้อมูลศูนย์อบรมฯ
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
3
แบบรายงานฐานะการเงิน
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
4
แบบขอเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
5
แบบคำขอมีบัตรกรรมการมัสยิด
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
6
แบบขอลาออกจากตำแหน่ง
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
7
แบบมอบหมายให้ กอ.กทม. ไปดำเนินการคัดเลือก
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
8
แบบขอลาออกจากการเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
9
แบบการรับโอนที่ดินจากผู้ประสงค์จะวากั๊ฟที่ดินให้มัสยิด
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
10
แบบหนังสือการอนุญาตนำศพออกจากโรงพยาบาล
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
11
แบบคำสั่งตั้งผู้จัดการศพ
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
12
คู่มือโปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียนประจำมัสยิด เวอร์ชั่น 2.50
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
13
แบบสมัครและยืนยันการเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
14
ข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการอิสลาม
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Scroll To Top