วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 13:12 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร

ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1 กรอบแผนยุทธศาสตร์
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
2
แบบรายงานการประเมินผลโครงการ
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
3
แบบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่าย
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Scroll To Top